ЗВ’ЯЗОК КРИТЕРІЇВ ФОРМ ЯЄЦЬ З УНІВЕРСАЛЬНИМИ КОНСТАНТАМИ ПРИРОДИ

I. Mytiai

Анотація


За допомогою геометричних моделей доведена ідентичність критеріїв форми яєць та деяких універсальних констант природи. Це дає можливість здійснювати опис яєць на основі об’єктивних (незалежних від волі дослідника) характеристик. Із низки індексів форми яєць, що пропонуються в зарубіжній та вітчизняній літературі, лише індекс подовженості (elongation index) Iel=L/D відповідає зазначеним вимогам. В якості додаткових пропонується чотири індекси форми: інфундибулярний індекс (infundibular index): Ii=ri/D; клоакальний індекс (cloacal index): Ic=rc/D, латеральний індекс (lateral index): Il=rl/D та узагальнюючий індекс (generalizing index) Ig=(a+b)(b+c)/bL, де с=ri; a=rc – радіуси інфундибулярної та клоакальної дуг, b=L–(a+с). Останній індекс є показником узгодженості (пропорційності) радіусів дуг. Позитивним моментом запропонованих критеріїв опису яєць є те, що на основі кількісних показників можна графічно відтворити любу із форм, що було неможливим при використанні традиційних методик.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.