МАКРОЕЛЕМЕНТИ РОСЛИН ЗА ВПЛИВУ НАДЛИШКУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У СИСТЕМІ ҐРУНТ – РОСЛИНА

V. Samokhvalova

Анотація


За умов проведення мікропольових дослідів на чорноземі опідзоленому Харківської області та чорноземі звичайному Донецької області досліджено вплив забруднення ґрунту важкими металами на морфологічні показники кореневих систем рослин, макроелементний склад рослинної системи. Встановлено негативний вплив різних рівнів забруднення ґрунту Cd, Pb, Cr та Ni у діапазоні перевищення фонових рівнів їх вмісту у ґрунті в 3–5–10–15 разів на функцію поглинання кореневих систем Pisum sativum і Avena sativa. Виявлено порушення оптимальних умов живлення за розбалансування складу, кількості та співвідношення макроелементів і забруднювачів у системі ґрунт – рослина, впливу імпактного та хронічного поліелементного забруднення, антагонізму катіонів важких металів і макроелементів. Доведено, що характер накопичення макроелементів у рослинах залежить від рівня забруднення ґрунту, типу культури та виду фітотоксиканта за встановлення зниження ефективності туків і з використанням 15N та методи стабільної індикації.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.