ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ КОГЕРЕНТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТЕТА-ДІАПАЗОНІ ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМИ ПІДЛІТКІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ СИЛИ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ КОГНІТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Poruchinskiy, N. Zhelamska, T. Poruchinska

Анотація


Аналіз топографічного розподілу високих і значущих когерентних зв’язків показав, що при зростанні рівня сили нервових процесів (СНП) у стані спокою спостерігається тенденція до локалізації цих зв’язків, тоді як при вирішенні різних видів когнітивних завдань спостерігається зростання рівня когерентності та збільшення кількості зв’язків. Дослідження динаміки активаційних процесів при виконанні різних когнітивних завдань порівняно зі станом спокою у кожній із груп досліджуваних показало, що зі зростанням рівня СНП показники когерентності переважно зростають при переході зі стану спокою до виконання різних когнітивних завдань. Порівняння параметрів когерентних зв’язків при вирішенні когнітивних завдань виявило зростання показників когерентності в основному у передніх відділах кори мозку при переході із групи з низьким до групи зі середнім і далі – з високим рівнем СНП.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.