РОЛЬ КАРБОАНГІДРАЗИ У РЕГУЛЯЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДЩЕЛЕПНОЇ СЛИННОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ

N. Grychan, O. Kopach, N. Voitenko, N. Fedirko

Анотація


Відомо, що карбоангідраза відіграє важливу роль у процесах секреції, проте відомості про механізм її вкладу у даний процес є нечисленними. У даній роботі ми виявили, що інгібітор карбоангідрази бензоламід викликав пригнічення нестимульованої та агоніст-стимульованої секреції слини. Більш того, нами показане пригнічення агоніст-стимульованого зростання сумарного вмісту Са2+ та пригнічення депокерованого входу іонів Са2+ у досліджувані клітини під впливом бензоламіду. Встановлено, що за умов блокування карбоангідрази відбувається пригнічення Са2+-акумулюючої функції мітохондрій та зменшення концентрації депонованого ними Са2+, істотне пригнічення активності Са2+-АТФази плазматичної мембрани та мембрани ендоплазматичного ретикулуму. Таким чином, карбоангідраза регулює функціонування ацинарних клітин підщелепної слинної залози за двома механізмами: перший пов’язаний з її безпосереднім впливом на секрецію через рівень НСО3- та модуляцією хоча б однієї ланки холінергічної системи, а другий опосередкований через її роль у регуляції активності Са2+-транспортних систем мітохондрій та Са2+-АТФаз.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.