ВМІСТ ГЛЮКОЗИ, ПРОДУКТІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ У КРОВІ ПОРОСЯТ ЗА ДІЇ ХЛОРИДУ ХРОМУ

R. Iskra

Анотація


Наведені дані про вплив хрому (ІІІ) в дозі 250 мкг/кг корму на концентрацію інсуліну та глюкози у плазмі крові та процеси перекисного окиснення ліпідів в організмі поросят 1–3-місячного віку. Встановлено зростання концентрації інсуліну та зниження концентрації глюкози у плазмі крові поросят, а також зменшення вмісту гідроперекисів ліпідів і ТБК-активних продуктів (малонового діальдегіду) та збільшення активності ферментів супероксиддисмутази, каталази і глутатіонпероксидази за дії хрому.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.