РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНИХ ФЕРМЕНТІВ У РЕАКЦІЇ FRAXINUS EXCELSIOR L. НА ДІЮ НЕСПРИЯТЛИВИХ УМОВ СЕРЕДОВИЩА

V. Bilchuk, T. Legostayeva, A. Rossihina-Galicha, Yu. Samborska

Анотація


Досліджені особливості функціонування основних оксидоредуктаз (СОД, пероксидази) і поліфенолоксидази (ПФО) у вегетативних органах Fraxinus excelsior L. в умовах дії полікомпонентних забруднювачів промислового міста у процесі онтогенезу. Встановлено, що при хронічній дії полютантів відбувається активація досліджуваних ферментів у листках на різних етапах фенологічного циклу. При цьому активність супероксиддисмутази дослідних рослин перевищувала контроль в 1,4–1,6 разу, а пероксидази – в 1,6–3,0 разу залежно від фази розвитку і тривалості дії стресчинника. Значне збільшення активності ПФО (в 1,3–1,5 разу) свідчить про здатність даного виду знешкоджувати фенольні сполуки. Підвищення активності ферментів вказує на стійкість Fraxinus excelsior L. в умовах промислового міста. Виявлено наявність кореляційних зв’язків між компонентами захисної системи вегетативних органів рослин у процесі онтогенетичного розвитку.

Ключові слова: Fraxinus excelsior L., вегетативні органи, аеротехногенне забруднення, оксидоредуктази, супероксиддисмутаза, поліфенолоксидаза, пероксидаза. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.