ВІКОВА Й ОНТОГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ У РОСЛИН – НЕОБХІДНІСТЬ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

V. Kyyak

Анотація


З’ясовано зміст і різницю понять «вікова» й «онтогенетична структура популяції» та низки похідних термінів, щодо яких останнім часом почали формуватися розбіжні тлумачення. Вікова й онтогенетична структури – це основоположні взаємопов’язані та взаємодоповнюючі популяційні характеристики, але вони не є взаємозамінними й тотожними. Вікова структура популяції – це співвідношення особин різних вікових станів у ній. Встановлення вікової структури передбачає аналіз ознак особин за біологічним віком. Онтогенетичну структуру популяції слід розглядати як інтегральну групову характеристику, яка містить інформацію про сукупність індивідуального розвитку її особин. Онтогенетична структура визначається передусім на основі багаторічних досліджень, які передбачають встановлення ознак і тривалості як календарного, так і біологічного віку особин загалом й окремих онтогенетичних етапів зокрема. Звуження поняття онтогенетичної структури до структури вікової є тенденцією, яка не сприяє подальшому розвиткові популяційно-онтогенетичного методу досліджень. Онтогенетичному аналізу в популяційних дослідженнях рослин загалом необхідно приділяти більше уваги.

Ключові слова: вікова й онтогенетична структура, популяції рослин. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.