АЛЕЛЬНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ЛОКУСІВ -149C>T І -579G>T ГЕНА DNMT3B У ПАЦІЄНТІВ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

I. Dmytruk

Анотація


Однонуклеотидні поліморфізми -149C>T і -579G>T гена DNMT3B впливають на рівень його експресії, що веде до зміни профілю метилування ДНК і може виступати фактором схильності при онкозахворюваннях. У результаті проведеного молекулярно-генетичного аналізу поліморфного локусу -579G>T гена DNMT3В встановлено таке співвідношення за частотою 579GG, 579GT і 579TT генотипів: 0,35, 0,47 та 0,18 у контрольній групі, 0,33, 0,54 та 0,13 у групі пацієнтів із раком молочної залози, 0,27, 0,5 та 0,23 у осіб із лейкеміями. Розподіл частот генотипів 149 CC, 149CT і 149 TT поліморфного варіанта -149C>T DNMT3В становив відповідно: 0,32, 0,45 та 0,23 у контрольній групі, 0,29, 0,51 та 0,20 у осіб із раком молочної залози, 0,22, 0,48 та 0,30 у пацієнтів із лейкеміями. Встановлений розподіл частот генотипів і алелей серед пацієнтів з раком молочної залози та осіб з лейкеміями вірогідно не відрізнявся від показників контрольної групи.

Ключові слова: метилування, ДНК-метилтрансфераза, поліморфізм, рак молочної залози, лейкемія.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.