СВІТЛІ ДУБОВІ ЛІСИ НА ПІВНІЧНОМУ СХОДІ УКРАЇНИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ДИНАМІКИ ТА ПИТАННЯ ОХОРОНИ

S. Panchenko

Анотація


Встановлено ландшафтні, флористичні, ценотичні особливості й динаміку світлих дубових лісів на північному сході України. Ці ліси відзначаються високою флористичною різноманітністю, відсутністю виражених домінантів нижніх ярусів. У сучасних схемах еколого-флористичної класифікації такі угруповання належать до асоціації Lathyro nigri-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 2003 класу Quercetea pubescenti-petreae Jakucs (1960) 1961 і близькі до центральноєвропейської асоціації Potentillo albae–Quercetum petraeae Libb. 1933 класу Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937. Описано похідні угруповання, які формуються після вирубування корінних деревостанів унаслідок самозаростання. Показано зниження видового різноманіття у похідних угрупованнях. Розроблено схему сучасної динаміки світлих дубових лісів. Відповідно до неї навіть в умовах заповідного режиму для їхнього збереження необхідне помірне господарське використання у вигляді сінокосіння та випасу худоби. Вертикальні профілі ярусу дерев і чагарників ценозів на окремих стадіях динаміки ілюстровані оригінальними малюнками. На основі одержаних фактів вноситься рекомендація включити світлі дубові ліси до Зеленої книги України.

Ключові слова: дубові ліси, динаміка рослинності, рідкісні ценози, асоційованість, нозологія. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.