ДІЯ ХРОМ ЦИТРАТУ НА ПРО/АНТИОКСИДАНТНИЙ СТАТУС ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ЩУРІВ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

R. Iskra, O. Slivinska

Анотація


Досліджували дію хром цитрату (C6H5CrO7) в кількостях 10 і 25 мкг Cr/кг маси тіла на вміст продуктів пероксидного окиснення ліпідів і активність ензимів антиоксидантної системи у підшлунковій залозі щурів за стрептозотоцин-індукованого діабету. Встановлено, що за умов експериментального цукрового діабету в підшлунковій залозі щурів підвищувався вміст ТБК-позитивних продуктів пероксидного окиснення ліпідів і зростала супероксиддисмутазна активність, однак каталазна, глутатіонредуктазна активності та вміст відновленого глутатіону знижувалися щодо аналогічних показників у тварин контрольної групи. Введення до раціону щурів хром цитрату в дозі 10 мкг Cr/кг маси тіла призводило до зростання глутатіонпероксидазної, глутатіонредуктазної активностей і вмісту відновленого глутатіону в підшлункові залозі, в той час як введення цієї солі в дозі 25 мкг Cr/кг маси тіла призводило до зниження вмісту ТБК-позитивних продуктів, супероксиддисмутазної активності, проте до підвищення каталазної, глутатіонпероксидазної, глутатіонредуктазної активностей і вмісту відновленого глутатіону стосовно показників у тварин з експериментальним діабетом.

Ключові слова: щурі, підшлункова залоза, діабет, антиоксидантна система, хром.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.