ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВКИ PSEUDOMONAS AERUGINOSA PA01 ЗА НАЯВНОСТІ ВІСМУТОВОГО КОМПЛЕКСУ МЕЗО-ТЕТРА(4-N-МЕТИЛ-ПІРИДИЛ)ПОРФІРИНУ

M. Galkin

Анотація


Для дослідження динаміки формування біоплівок протягом перших годин інкубації їх отримували на покривних скельцях розміром 24×24 мм, переносили у пластикові стерильні чашки Петрі діаметром 35 мм, які містили по 2 мл середовища Гіса з клітинами P. aeruginosa (103 КУО/мл) та вісмутового комплексу мезо-тетра(4N-метилпіридил)порфірину (Bi3+-ТПП) у концентрації 0,4 та 40 мкМ. Чашки зі скельцями інкубували від 15 хв до 4 год при 37°С. Після інкубації скельця відмивали від неприкріплених клітин фізіологічним розчином і фіксували 96% спиртом 10 хв. Після фіксації зразки забарвлювали водним розчином кристалічного фіолетового упродовж 5 хв. Після висушування скельця мікроскопіювали з використанням мікроскопа Primo Star PC, Carl Zeiss при збільшені ×900 та фотографували з використанням камери Olympus DCM (3,0 M pixels). Для вивчення динаміки формування біоплівки з першої до сьомої доби її отримували у 48-лункових полістиролових плоскодонних планшетах «Nunclon» після передінкубації клітин за внесення Bi3+-ТПП у концентрації 0,4; 40 та 80 мкМ. Отримані результати свідчать про те, що Bi3+-ТПП за усіх досліджених концентрацій значно порушує динаміку формування біоплівки. У ході дослідження динаміки формування біоплівки у перші години інкубації було виявлено, що Bi3+ТПП затримує формування мікроколоній біоплівки. Bi3+-ТПП також виявив здатність затримувати розвиток біоплівки в інтервалі часу від першої до сьомої доби. За усіх використаних концентрацій Bi3+-ТПП розвиток біоплівки практично припинявся на третю добу.

Ключові слова: Pseudomonas aeruginosa, вісмутовий комплекс мезо-тетра(4-Nметилпіридил)порфірину, біоплівка, динаміка формування біоплівки.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.