АСОЦІАЦІЯ ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛІМОРФІЗМУ (SNP) rs2235186 ГЕНА МАО-А З РІВНЕМ АГРЕСИВНОСТІ Й ЕМПАТІЇ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ МІСТА ХАРКОВА

K. Luchko

Анотація


Сто подружніх пар – постійних мешканців міста Харкова – протестовано на рівень агресивності (тест Ассінгера) й емпатії (тест Меграбяна–Епштейна) і генотиповано за SNP rs 2235186 Х-зчепленого гена моноамінооксидази МАО-А, який є заміною С/Т. Середні значення показника агресивності у чоловіків вищі, а показника емпатії нижчі, ніж у жінок. У харківській популяції мажорним є алель С (рс=0,58). Його частота у вибірці жінок дорівнює 0,56, у вибірці чоловіків – 0,61. У чоловіків із генотипом С середній рівень агресивності становить 36,5 бала (ДІ=35,8–37,2), при генотипі Т це значення вище – 39,9 бала (ДІ=39,3–40,5). Рівень емпатії у чоловіків із генотипом С (6,0 бали (ДІ=5,5–6,5)) перевищує цей показник у чоловіків із генотипом Т (4,3 бала (ДІ=3,8–4,8)). У гомозиготних жінок середні показники агресивності становлять: при генотипі СС – 34,8 бала (ДІ=33,9–35,7), при генотипі ТТ – 38,8 бала (ДІ=37,6–40,0). Для рівня емпатії ці значення у жінок становлять: СС – 6,4 бала (ДІ=5,8–7,0), ТТ – 5,6 бала (ДІ=4,8–6,4). У гетерозиготних жінок (СТ) ці показники мають проміжні значення: середній рівень агресивності 36,7 бала (ДІ=36,0–37,4), емпатії – 5,3 бала (ДІ=4,8–5,8). За вказаними генотипами існує позитивна шлюбна асортативність, яка проявляється в тому, що пари С × СС і Т × ТТ представлені частіше, а пари С × ТТ і Т × СС рідше, ніж при панміксії.

Ключові слова: шлюбна структура, агресивність, емпатія, кореляція, SNP rs2235186 МАО-А.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.