ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ТА ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ACTINOPLANES TEICHOMYCETICUS NRRL-B16726

O. Yushchuk, L. Horbal, Ju. Datsyuk, E. Stegmann, V. Fedorenko

Анотація


Actinoplanes teichomyceticus належить до актинобактерій родини Micromonosporaceae, які формують спорангії. Це єдиний відомий природний проду 

цент промислово важливого антибіотика тейкопланіну. Для A. teichomyceticus властиві унікальні шляхи розвитку, в яких задіяні регуляторні механізми, відмінні від тих, що описані для стрептоміцетів. Їх дослідження допоможе з’ясувати закономірності генетичного контролю формування спорангіїв, а також може бути корисним для отримання надпродуцентів вторинних метаболітів у видів родини Micromonosporaceae. Для цього необхідно досконально вивчити морфологію та життєвий цикл A. teichomyceticus дикого типу, інформація про які на сьогодні дуже обмежена. У цій роботі детально досліджено особливості морфології A. teichomyceticus за допомогою світлової та скануючої електронної мікроскопії, а також методів біоінформатики і молекулярної генетики. За результатами спостережень описано стадії життєвого циклу A. teichomyceticus. Розвиток A. teichomyceticus на агаризованих середовищах починається із проростання спор і формування субстратного міцелію. Після двох днів росту на поверхні субстратного міцелію починають утворюватися гіфи повітряного міцелію. У стрептоміцетів формування гіфів повітряного міцелію полегшується включенням у їхні клітинні стінки сурфактанта SapB; A. teichomyceticus також має гени, необхідні для синтезу SapBподібного сурфактанта. Нами з’ясовано, що ці гени експресуються за умов споруляції та неактивні, коли її немає. Потім гіфи повітряного міцелію видовжуються і на їхніх верхівках формуються зачатки спорангіїв, які далі розвиваються у дозрілі кулясті спорангії діаметром понад 20 мкм. Змочування дозрілих спорангіїв спричиняє вихід рухливих спор. Рухливість спор найбільш імовірно забезпечується флагеліном типу FliC. Таким чином, у цій роботі було вперше описано повний життєвий цикл представника родини Micromonosporaceae – A. teichomyceticus.

Ключові слова: Actinoplanes, спорангії, морфогенез, скануюча електронна мікроскопія.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.