АНАТОМІЧНА ТА МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ЛИСТКІВ AGAVE L. (AGAVACEAE) ЗА УМОВ ОРАНЖЕРЕЙНОЇ КУЛЬТУРИ

N. Nuzhyna, M. Gaydarzhy

Анотація


Надана порівняльна характеристика анатомо-морфологічної будови листків і проаналізовано кореляційні зв’язки між морфометричними та кількісними їх показниками у 9 видів рослин роду Agave L., з двох підродів: підрід Littaea (Agave attenuata, A. filifera, A. geminiflora, A. mitis) та підрід Agave (A. americana, A. fourcroydes, A. sisalana, A. vivipara, A. stricta). У межах роду виявлено кілька типів епідермальних клітин: з тонкою кутикулою та кутикулярними папілами в A. attenuata, A. mitis і A. sisalana; клітини епідерми келихоподібної форми в A. geminiflora, A. fourcroydes та A. filifera; зовнішня клітинна стінка куполоподібної форми з товстою кутикулою в A. americana, A. stricta, A. vivipara. Будова зовнішньої епідермальної стінки може слугувати додатковим таксономічним критерієм, що відрізняє A. sisalana від A. americana та A. vivipara. Вперше було виявлено негативну кореляцію між шириною продихів і розмірами листка, та позитивну – між шириною продихів, кількістю листків у розетці та ступенем лігніфікації флоеми. Розглянуті морфологічні й анатомічні показники листків не можуть використовуватись як діагностичні ознаки певного підроду.

Ключові слова: Agave L., листок, анатомія, морфологія. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.