ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ АНТИСЕНС-ОЛІГОНУКЛЕОТИДІВ З НОВОСИНТЕЗОВАНИМИ ОЛІГОЕЛЕКТРОЛІТНИМИ НОСІЯМИ НА ОСНОВІ ДМАЕМ

N. Mikush, V. Vlizlo, O. Zaichenko, R. Stoyka, D. Ostapiv, I. Petruh

Анотація


Пріонні інфекції спричиняються особливою патологічною формою білка пріона(PrPC), який є у всіх ссавців. Відомо, що організми, які не містять клітинного пріона, є резистентними до розвитку пріонних інфекцій. Вилучення пріона з організму можна досягнути шляхом блокування трансляції його мРНК без втручання у геном організму. Перешкодою до застосування олігонуклеотидів для зменшення вмісту PrPC у головному мозку є їх непроникність через гематоенцефалічний бар’єр, тому актуальною проблемою є створення ефективних методів і засобів керованого транспортування олігонуклеотидів у клітини ЦНС. У статті наведено результати досліджень новосинтезованих полімерних носіїв на основі диметиламіноетилметакрилату в комплексі з антисенс-олігонуклеотидами (асОДН). За результатами досліджень підібрано ефективні послідовності асОДН та їх полімерні носії для інгібування експресії фізіологічного пріона у лабораторних тварин. Встановлено, що використання антисенстерапії з використанням нових носіїв дає змогу зменшити кількість пріона в організмі на певний час, що може бути використане при лікуванні та профілактиці пріонних інфекцій. Також описані результати досліджень  цитотоксичних властивостей новосинтезованих катіоноактивних олігоелектролітів та їх вплив на стан систем організму лабораторних щурів.

Ключові слова: пріон, олігонуклеотид, гематоенцефалічний бар’єр, диметиламіноетилметакрилат, експресія генів. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.