Вплив інтервального голодування на морфофункціональний стан підшлункової залози дорослих щурів

R. Yanko

Анотація


Літературні дані щодо впливу інтервального голодування (ІГ) на морфофункціональні зміни підшлункової залози (ПЗ), особливо її екзокринної частини, поодинокі. Мета нашої роботи полягала у дослідженні морфологічних змін екзо- й ендокринної частини ПЗ дорослих щурів після впливу ІГ. Дослідження проведено на 24 щурах-самцях лінії Wistar віком 15 місяців. Дослідні щури перебували на ІГ: 1 день повне голодування / 2 дні стандартний раціон. Доступ до води був вільним. Тривалість експерименту становила 28 діб. Щурів декапітували під легким ефірним наркозом. Роботу зі щурами проводили відповідно до принципів Гельсінської декларації. Із центральної частини (тіла залози) ПЗ виготовляли гістологічні препарати за стандартною методикою. З мікропрепаратів залози робили фотознімки за допомогою цифрової камери. Морфометрію залози здійснювали на цифрових зображеннях за допомогою комп’ютерної програми «Image J». Виявлено, що в екзокринній частині ПЗ дорослих щурів, які перебували на ІГ, збільшується площа ацинусів, ядер екзокриноцитів і зростає кількість у них ядерець, підвищується ядерно-цитоплазматичне співвідношення. В ендокринній частині залози дослідних щурів відбуваються більш інтенсивні морфологічні зміни, а саме: вірогідно збільшується її відносна площа (на 108 %), зростає середня кількість острівців Ланґерганса на одиницю площі (на 44 %) і їхні лінійні розміри, підвищується кількість ендокриноцитів у острівцях (на 20 %). Також у залозі цих тварин виявлено зменшення відносної площі строми (на 21 %) і стромально-паренхіматозного індексу (на 28 %), а також зниження ширини прошарків міжчасточкової (на 28 %) і міжацинусної (на 34 %) сполучної тканини, що поліпшує умови для перебігу процесів метаболізму.Таким чином, вплив ІГ супроводжується появою морфологічних ознак зростання активності як екзокринної, так і ендокринної (більшою мірою) частини ПЗ у дорослих щурів. Отримані дані можуть становити інтерес для практичної медицини у вирішенні питання про призначення даного типу голодування людям зі зниженою функцією ПЗ.


Ключові слова


інтервальне голодування; підшлункова залоза; морфометрія

Повний текст:

PDF

Посилання


Журавлева С. А. Гистология. Практикум. Минск: Вышэйшая школа, 2013. 320 с.

Янко Р. В., Левашов М. И. Морфологические отличия поджелудочной железы нормо- и гипертензивных крыс после сочетанного воздействия прерывистой гипоксии и мелатонина // Журнал Белорус. гос. ун-та. Биология. 2021. № 1. С. 3-11. https://doi.org/10.33581/2521-1722-2021-1-3-11

Adeyemi D., Komolafe1 O. O., Obuotor E. et al. Histomorphological and morphometric studies of the pancreatic islet cells of diabetic rats treated with extracts of Annona muricata // Folia Morphol. 2010. Vol. 69. N 2. P. 92-100.

Boisvert F., Konningsbruggen S., Navascues J., Lamond A. The multifunctional nucleolus // Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 2007. Vol. 8. N 7. Р. 574-585. https://doi.org/10.1038/nrm2184

Bonassa A. M., Carpinelli A. R. Intermittent fasting for three months decreases pancreatic islet mass and increases insulin resistance in Wistar rats // Endocrine Abstracts. 2018. Vol. 56. P. 519. https://doi.org/10.1530/endoabs.56.P519

Cabo R., Mattson M. P. Effects of intermittent fasting on health, aging, and disease // N Engl. J. Med. 2019. Vol. 381. P. 2541-2551. https://doi.org/10.1056/NEJMra1905136

Chen Y., Ling L., Su G. et al. Effect of intermittent versus chronic calorie restriction on tumor incidence: A systematic review and meta-analysis of animal studies // Scientific Reports. 2016. N 6. Р. 33739. https://doi.org/10.1038/srep33739

Cheng C. W., Villani V., Buono R. et al. Fasting-Mimicking diet promotes Ngn3-Driven b-cell regeneration to reverse diabetes // Cell. 2017. Vol. 168. N 5. Р. 775-788. https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.01.040

Gao X., Yan D., Zhao Y. et al. Moderate calorie restriction to achieve normal weight reverses β-cell dysfunction in diet-induced obese mice: involvement of autophagy // Nutrition & Metabolism. 2015. N 12. Р. 34. https://doi.org/10.1186/s12986-015-0028-z

He X. Y., Zhao X. L., Gu Q. et al. Calorie restriction from a young age preserves the functions of pancreatic β cells in aging rats // Tohoku J. Exp. Med. 2012. Vol. 227. N 4. Р. 245-252. https://doi.org/10.1620/tjem.227.245

Lanza-Jacoby S., Yan G., Radice G. et al. Calorie restriction delays the progression of lesions to pancreatic cancer in the LSL-KrasG12D; Pdx-1/Cre mouse model of pancreatic cancer // Exp Biol Med (Maywood). 2013. Vol. 238. N 7. Р. 787-797. https://doi.org/10.1177/1535370213493727

Longnecker D. S. Anatomy and histology of the pancreas. Pancreapedia: Exocrine Pancreas Knowledge Base. 2021. https://doi.org/10.3998/panc.2021.01

Longo V. D., Mattson M. P. Fasting: molecular mechanisms and clinical applications // Cell Metab. 2014. Vol. 19. N 2. Р. 181-192. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2013.12.008

Munhoz A. C., Vilas-Boas E. A., Panveloski-Costa A. C. et al. Intermittent fasting for twelve weeks leads to increases in fat mass and hyperinsulinemia in young female Wistar rats // Nutrients. 2020. Vol. 12. N 4. Р. 1029. https://doi.org/10.3390/nu12041029

Patterson R. E., Laughlin G. A., LaCroix A. Z. et al. Intermittent Fasting and Human Metabolic Health // J. Acad. Nutr. Diet. 2015. Vol. 115. N 8. Р. 1203-1212. https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.02.018

Purice G. I., Onose G. Microanatomical study of the human pancreatic made on necroptic pieces // J. Med. Life. 2012. № 5 (Spec Issue). Р. 102-109.

Speakman J. R., Mitchell S. E. Caloric restriction // Mol. Aspects. Med. 2011. Vol. 32. P. 159-221. https://doi.org/10.1016/j.mam.2011.07.001

Weiss E. P., Fontana L. Caloric restriction: powerful protection for the aging heart and vasculature // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2011. Vol. 301. N 4. Р. H1205-H1219. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00685.2011

Yanko R. V., Levashov M. I. Effect of interval fasting on morphological changes in the rat thyroid gland of different age // Biological Sciences of Kazakhstan. 2021. N 1. Р. 8-18. https://doi.org/10.52301/1684-940X-2021-1-8-18
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.87.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.