Розвиток оксидативного стресу у лабораторних щурів за алкогольної інтоксикації

V. Kika, O. Makarenko

Анотація


їх нейтралізувати характеризується як оксидативний стрес і має місце практично за будь-якого патологічного стану. Реакції перетворення етанолу до оцтової кислоти супроводжуються збільшенням продукції АФО. Зважаючи на поширеність зловживанням алкоголем і внесок оксидативного стресу в розвиток патологічних станів, ми сформулювали мету нашої роботи: оцінити вплив хронічної алкогольної інтоксикації на розвиток оксидативного стресу у слизових оболонках травного тракту, печінці, сироватці крові та кістковій тканини щелеп лабораторних щурів.

Методи дослідження: експеримент проводили на двомісячних щурах обох статей. Спосіб алкоголізації «напівдобровільний». Дослідним групам етанол додавали у воду, починаючи з 5 %-го розчину та поступово збільшуючи до 15 %-го. Тривалість експерименту – 108 днів. У сироватці крові, печінці, кістковій тканині щелеп, слизових оболонках ротової порожнини, шлунку, тонкої кишки, товстої кишки щурів визначали активність каталази (маркер стану антиоксидантної системи) та вміст малонового діальдегіду (показник рівня перекисного окиснення ліпідів). За значеннями цих показників розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс.

Основні результати дослідження: тривале вживання самцями та самицями алкоголю призвело до зниження активності каталази у тканинах травного тракту від 16,0 % у слизовій оболонці товстої кишки до 25,0 % у слизовій оболонці тонкої кишки, і, навпаки, до підвищення активності каталази у щелепах, слизовій оболонці ротової порожнини та печінці на 1,2–38,6 %.

Хронічне введення алкоголю щурам сприяло зростанню вмісту малонового діальдегіду у слизових оболонках шлунково-кишкового тракту на 20,3–96,6 %, у сироватці крові – на 20,4–33,3 %, кістковій тканині – на 44,8–58,7 %.

Баланс між антиоксидантами та прооксидантами у тканинах найбільш чітко відображає антиоксидантно-прооксидантний індекс. Вживання алкоголю сприяло зменшенню антиоксидантно-прооксидантного індексу у тканинах травного тракту на 37,6–65,0 %, у печінці на 24,7 %, у сироватці крові на 38,3  %, у щелепах на 4,2–15,9 %. У слизовій оболонці ротової порожнини цей показник, навпаки, збільшився: на 6,0–10,0 %.

Висновки: за результатами нашого дослідження оксидативний стрес, що індукований етанолом, більшою мірою розвинувся у слизовій оболонці тонкої кишки, а найменшою мірою – у слизовій оболонці порожнини рота і кістковій тканині щелеп. Тканини самиць більш стійкі до розвитку оксидативного стресу внаслідок тривалого вживання алкоголю.

Ключові слова


алкогольна інтоксикація; щури; каталаза; малоновий діальдегід; оксидативний стрес

Повний текст:

PDF

Посилання


Гирин С. В. Модификация метода определения активности каталазы в биологических субстратах // Лабор. диагностика. 1999. № 4. С. 45-46.

Левицький А. П., Почтар В. М., Макаренко О. А., Гридіна Л. І. Антиоксидантно-прооксидантний індекс сироватки крові щурів з експериментальним стоматитом і його корекція зубними еліксирами // Одеськ. мед. журнал. 2006. № 1(93). С. 22-25.

Макаренко О. А., Кіка В. В., Мудрик Л. М. Дисбаланс антиоксидантно-прооксидантної системи у кістковій тканині щелеп щурів при тривалому введенні етанолу // Вісн. ОНУ. Сер. біол. 2021. Т. 26. Вип. 1(48). С. 105-114. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2021.1(48).232849

Шнайдер С. А., Левицкий А. П. Экспериментальная стоматология. Одесса: КП ОГТ, 2017. 168 с.

Ballway J. W.,& Song B. J. Translational Approaches with Antioxidant Phytochemicals against Alcohol-Mediated Oxidative Stress, Gut Dysbiosis, Intestinal Barrier Dysfunction, and Fatty Liver Disease // Antioxidants (Basel, Switzerland). 2021. 10(3). P. 384. https://doi.org/10.3390/antiox10030384

Birková A., Hubková B., Čižmárová B., Bolerázska B. Current View on the Mechanisms of Alcohol-Mediated Toxicity // Int. J. Mol. Sci. 2021. 22(18). P. 9686. https://doi.org/10.3390/ijms22189686

Forman H. J., Zhang H. Targeting oxidative stress in disease: promise and limitations of antioxidant therapy // Nat. Rev. Drug Discov. 2021. 20(9). P. 689-709. https://doi.org/10.1038/s41573-021-00233-1

Harrison-Findik D. D., Lu S. The effect of alcohol and hydrogen peroxide on liver hepcidin gene expression in mice lacking antioxidant enzymes, glutathione peroxidase-1 or catalase // Biomolecules. 2015. 5(2). P. 793-807. https://doi.org/10.3390/biom5020793

Hernández J. A., López-Sánchez R. C., Rendón-Ramírez A. Lipids and Oxidative Stress Associated with Ethanol-Induced Neurological Damage // Oxidative Med. Cell. Longev. 2016. 1543809. https://doi.org/10.1155/2016/1543809

Jin M., Ande A., Kumar A., Kumar S. Regulation of cytochrome P450 2e1 expression by ethanol: role of oxidative stress-mediated pkc/jnk/sp1 pathway // Cell Death Disease. 2013. 4(3):e554. https://doi.org/10.1038/cddis.2013.78

Kołota A., Głąbska D., Oczkowski M., Gromadzka-Ostrowska J. Influence of Alcohol Consumption on Body Mass Gain and Liver Antioxidant Defense in Adolescent Growing Male Rats // Int. J. Environ. Res. Public Health. 2019. 16(13). P. 2320. https://doi.org/10.3390/ijerph16132320

Kołota A., Głąbska D., Oczkowski M., Gromadzka-Ostrowska J. Oxidative Stress Parameters in the Liver of Growing Male Rats Receiving Various Alcoholic Beverages // Nutrients. 2020. 12(1). P. 158.
https://doi.org/10.3390/nu12010158

Michalak A., Lach T., Cichoż-Lach H. Oxidative Stress-A Key Player in the Course of Alcohol-Related Liver Disease // J. Clin. Med. 2021. 10(14). P. 3011. https://doi.org/10.3390/jcm10143011

Ohira H., Tsuruya A., Oikawa D., Nakagawa W. Alteration of oxidative-stress and related marker levels in mouse colonic tissues and fecal microbiota structures with chronic ethanol administration: Implications for the pathogenesis of ethanol-related colorectal cancer // PloS one. 2021. 16(2), e0246580. 20 p. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246580

Ramírez A., Vázquez-Sánchez A. Y., Carrión-Robalino N., Camacho J. Ion Channels and Oxidative Stress as a Potential Link for the Diagnosis or Treatment of Liver Diseases // Oxidative Med. Cell. Longev. 2016. Vol. 2016. Article ID 3928714, 17 p. https://doi.org/10.1155/2016/3928714

Rosa R. C., Rodrigues W. F., Miguel C. B., Cardoso F. A. G. Chronic consumption of alcohol adversely affects the bone of young rats // Acta Ortopedica Brasileira. 2019. Nov-Dec; 27(6). Р. 321-324. https://doi.org/10.1590/1413-785220192706222834

Vona R., Pallotta L., Cappelletti M. et al. The Impact of Oxidative Stress in Human Pathology: Focus on Gastrointestinal Disorders // Antioxidants (Basel, Switzerland). 2021. 10(2). P. 201. https://doi.org/10.3390/antiox10020201
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.87.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.