Сумісний вплив токсикантів і гельмінтів на стабільність гомеостазу ставковика великого (Lymnaea stagnalis L.)

G. Kyrychuk, A. Stadnychenko, O. Uvayeva

Анотація


У сьогодення антропогенний пресинг на гідросферу спричинився до прогресуючого зростання забруднення її різними компонентами як промислових, так і побутово-господарських стоків. Серед них одними з найнебезпечніших для гідробіонтів є поверхнево-активні речовини (ПАР) – компоненти синтетичних миючих засобів.

Досліджено вплив різних концентрацій детергента «Ушастый нянь» (2,5, 5, 10, 20, 40 мг/дм3) виробництва Вінницяпобутхім на низку фізико-хімічних показників стабільності гомеостазу гемолімфи – внутрішнього середовища Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) інтактних й інвазованих різними стадіями життєвого циклу (материнські та дочірні редії, церкарії) трематоди Echinoparyphium aconiatum Dietz, 1909. Матеріал: 315 екз. молюсків, зібраних вручну у водоймах осушувально-меліоративної системи у басейні р. Тетерів (правобережного допливу Середнього Дніпра) на Центральному Поліссі (хутір Затишшя Житомирської обл.). Методика постановки токсикологічного експерименту стандартна – за (Алексеев, 1981). Йому передувала обов’язкова (Хлебович, 1981) 15-добова аклімація призначених для токсикологічного досліду тварин до умов акваріумного утримання: об’єм акваріумів – 20 л, щільність посадки молюсків – 3–4 екз./л, температура води – 20–22 °С, водневий показник (рН) – 7,9–8,4, оксигенізація – 8,1–8,5 мг О2/дм3.

Перебування молюсків у токсичних середовищах супроводжувалось розвитком у них патологічного процесу – отруєння. Найвиразнішими симптомами його були кількісні зрушення значень фізико-хімічних показників гемолімфи піддослідних особин, котрі певною мірою забезпечують стабільність гомеостазу їхньої гемолімфи. До них належать вміст у ній загального білка, її питома маса і значення водневого показника рН. У цих молюсків близько 90 % загального білка гемолімфи представлено гемоціаніном, що визначає завдяки потужним його буферним властивостям рівень кисневої ємності й водно-осмотичного тиску в їх організмі.

Патологічний процес, який розвивається внаслідок комплексного впливу токсиканта і гельмінтної інвазії у L. stagnalis, проявляється тим виразніше і стрімкіше, чим вищими є концентрація токсиканта, інтенсивність гельмінтної інвазії та рівень витривалості щодо згаданих вище патогенних чинників різних стадій життєвого циклу трематод. Порушенням значень згаданих вище показників стабільності гомеостазу піддослідні тварини протиставляють сукупність притаманних їм захисно-пристосувальних реакцій – швидких поведінкових, фізіологічних і біохімічних, спрямованих на підтримання життєспроможності особин.

Ефективність таких зусиль у інвазованих трематодами молюсків виявилася значно нижчою порівняно з вільними від інвазії особинами. Ступінь сукупної ушкоджуючої дії токсиканта й паразитів зумовлювався не тільки концентрацією ПАР, але і значною мірою інтенсивністю інвазії і стадією життєвого циклу паразита. Патогенний ефект останніх щодо їхніх хазяїв-молюсків зменшувався у ряду “старі” (материнські) редії > “молоді” (дочірні) редії > церкарії.


Ключові слова


Lymnaea; Trematoda; ПАР; гомеостаз

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev V. A. Basic principles of comparative toxicological experiment // Gidrobiol. Zh. 1981. Vol. 7. N 3. Р. 92-100.
Aliakrinskaya I. O. On the buffer properties of mollusc haemolymph // Zool. Zh. 1972. Vol. 51. N 2. P. 189-186.
Beregova O. G., Kryvohacka Yu. O. Methods of clinical investigation of blood (methodical recomendations). Zaporizhzhia, 2006. 96 p.
Dudnik I. V., Evtushenko M. Yu. Hydrotoxicology: principal theoretical thesises and their application: Kyiv: Ukrphytosociological centre, 2013. 297 p.
Ermoshyna T. V. The cilia locomothion activity of glimmeral epithelium Unionidae under anthropogenic press. Zhytomyr: Zhytomyr State University Press, 2008. 146 p.
Evtushenko M. Yu. Ecological physiology and biochemistry of hydrobiontes. Methodical school appliances for magisters of speciality 8.130301 - water bioresurses. K.: NUBiP, 2015. 118 p.
Filenco O. F., Mikheeva I. V. Fundamental of hydroecology. M.: Kolos, 2007. 142 p.
Ginetsinskaya Т. А., Mashanskij V. F., Dobrovolskij А. А. The ultrastructure of the integuments and the feeding peculiarities of rediae and sporocysts (Trematoda) // Dopovidi Na­tsional'noyi Akademiyi Nauk Ukrayiny. 1966. Vol. 166. N 4. P. 249-250.
Guseva T. V., Molchanova Ya. P., Vinnichenko V. N., Averochkin E. M. Hydrochemical indicators of the state of the environment. M.: Ekolajn, 2000. 127 p.
Hlebovich V. V. Acclimation of animal organisms. Leningrad: Nauka, 1981. 136 p.
Hochacka P., Somero D. Biohimicheskaya adaptaciya [Biochemical adaptation]. M.: Mir, 1988. 568 p.
Hubskyi Yu. I. Biological chemistry. Kyiv; Ternopil: Ukrmedkniga, 2000. 307 p.
Malyarevskaya A. Ya. Biochemical mechanisms of adaptation of hydrobionts to toxic substances // Gidrobiol. Zh. 1985. Vol. 21. N 3. P. 70-82.
Malyarevskaya A. Ya., Karasina F. M. Effect of several surface-active substances on hydrobionts // Gidrobiol. Zh. 1983. Vol. 19. N 5. P. 84-90.
Mezzerin S. V. Animal resources of Ukraine in the light of the theory of sustainable development. K.: Logos, 2008. 281 p.
Mussel watch program // Memorandum NOS NCCOS, 2008. 105 p.
Odum Yu. Ecology. M.: Mir, 1986. Vol. 1. 328 p.
Romanenko V. D. Fundamental of Hydroecology. Кyiv: Oberegy, 2001. 711 p.
Stadnychenko А. P., Ivanenko L. D., Vitkovskaya О. V., Kalinina N. N. The effect of trematode infestation on haemocyanin content in the pond snail (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) haemolymph // Parasitologiya.1999. Vol. 33. N 2. P. 125-128.
Stadnychenko А. P. The effect of surface-active substances and trematode infection on the nutrition and digestion of Planorbarius corneus (Mollusca, Pulmonata, Bulinidae) // Visn. DAU. 2005. Vol. 2. N 15. P. 120-125.
The permissible limit evidence of the water quality for the fish-breeding reservoirs. The general enumeration of the GDK and RSLE of harmful substances for the fish-breeding reservoirs: №12-04-11 active from 09.09.1990. Kyiv, Ministry of the fish-breeding of USSR, 1990. 45 p.
Zdun V. І. Trematode Larvae in Freshwater Molluscs of Ukraine. Kyiv: Vyd. AN URSR, 1961. 143 p.
Zimny H. The ecological appraiseement of the ecological environment. Warsaw: A. Grźegorczyk Publishing House, 2006. P. 37-41.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.87.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.