ГІЛЛЯСТОВУСІ (CLADOCERA) Й ВЕСЛОНОГІ (COPEPODA: CALANOIDA, CYCLOPOIDA) РАКОПОДІБНІ МАСИВІВ РУНА, БОРЖАВА, ВОДОДІЛЬНИЙ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)

T. Mykitchak

Анотація


У лентичних водоймах масивів Руна, Боржава, Вододільний відзначено 15 видів планктонних ракоподібних (7 гіллястовусих і 8 веслоногих). На масиві Руна, в урочищах Водівканя та Прелучний, у водоймах верхів’я річок Гусний і Жденієвка об’єкти досліджень виявлено у 13 з досліджених водойм, на масиві Боржава – у п’яти, на масиві Вододільний – у трьох. Проведено проміри розмірів ставу Великої Трусці та двох озерець Боржави. Льодовикове походження Великої Трусці, розташованої у північно-західному напрямку від виположених вершин масиву Руна, є сумнівним. Швидше за все, це штучна водойма загатного походження. Найбільш поширеними на цій території є представники гіллястовусих ракоподібних: Chydorus sphaericus (O.F. Müller, 1776) та Daphnia obtusa Kurz, 1874. Найбільшої чисельності планктонні ракоподібні на дослідженій території сягають у водоймах природного походження: в озерці Боржава 1 – 170,3 тис.ос./м3, у лучній калюжі Вододільного хребта – 253,5 тис.ос./м3. У цих угрупованнях домінує D. obtusa – 55–97 % від загальної чисельності ракоподібних планктону. Водойми Вододільного є олігосапробними. На масивах Руна та Боржава поодинокі водойми є олігосапробними, інші – β-мезосапробними. За умови малої кількості водойм на масивах Руна, Боржава, Вододільний високу концентрацію різноманіття гідробіонтів відзначено у поодиноких водних оселищах, що значно збільшує вагомість таких водойм у збереженні загального біорізноманіття гірських територій. Наявність стенобіонтних та ендемічних таксонів гідробіонтів (D. obtusa, Mixodiaptomus tatricus (Wierzejski, 1883)) вказує, що ці водойми заслуговують на збереження природних умов існування їхніх оселищ без подальшого збільшення рівня антропопресії. На сьогодні основним негативним фактором антропогенного пресингу в басейнах і акваторіях досліджених високогірних водойм є авто- й мототуризм, вплив яких уже ставить під критичну загрозу стабільне існування їхніх водних екосистем, оскільки майже всі подібні водойми розташовані на узбіччі чи поблизу ґрунтових доріг.

Ключові слова


Cladocera; Copepoda; Руна; Боржава; Вододільний; Українські Карпати

Повний текст:

PDF

Посилання


Арсан О. М., Давидов О. А., Дьяченко Т. М. та ін. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод. К.: ЛОГОС, 2006. 408 с.

Боруцкий Е. В., Степанова Л. А., Кос М. С. Определитель Calanoida пресных вод СССР. Л.: Наука, 1991. 504 с.

Ковальчук Н. Є. Нижчі ракоподібні (Entomostraca) Українських Карпат // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 2006. Вип. 19. С. 171-178.

Ковальчук Н. Є. До питання про видовий склад донних і придонних гіллястовусих ракоподібних (Gladocera) водойм басейнів Дунаю та Дністра в межах України // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Сер. біол. 2017. Вип. 43. С. 49-54.

Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР. М.; Л.: Наука, 1964. 328 с.

Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция. Л.: ГосНИОРХ, ЗИН АН СССР, 1984. 33 с.

Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. Л.: ГосНИОРХ, ЗИН АН СССР, 1983. 51 с.

Монченко В. І. Щелепнороті циклопоподібні, циклопи (Cyclopidae) // Фауна України. К.: Наук. думка, 1974. Т. 27. Вип. 3. 452 с.

Олексив И. Т. Показатели качества природных вод с экологических позиций. Львов: Світ, 1992. 232 с.

Природа Закарпатської області / за ред. К.І. Геренчука. Львів: Вища школа, 1981. 156 с.

Цись М. П. Геоморфологія УРСР. Львів: Вища школа, 1962. 244 с.

Boxshall G., Defaye D. Calanoida / World checklist of freshwater Copepoda species. 2009. http://fada.biodiversity.be/group/show/19

https://ecozakarpat.net.ua/parks/gidrologhichna-pam-iatka-prirodi-mistsievogho-znachiennia-lodovikovie-oziero-vielikie-trostia

https://www.google.com.ua/maps/

Kotov A. Cladocera / World checklist of freshwater Cladocera species, 2014. http://fada.biodiversity.be/group/show/17.

Mykitchak T. Checklist and distribution of Cladocera and Copepoda (Calanoida, Cyclopoida) from the Ukrainian Carpathians // Wetlands Biodiversity J. 2016. 6. P. 109-121.

Walter T., Boxshall G. Cyclopidae Rafinesque, 1815. / World of Copepods database. 2014. http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106413.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.86.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.