Редакційна політика

Політика розділів

editoreal

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Комп'ютерні науки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Прикладна математика

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Системний аналіз

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.