«Єдиний український університет у вільному світі»: Український Вільний Університет у Мюнхені в повоєнний час (1945–1991)

Kateryna Kobchenko


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2022.31.1857

Анотація


У статті на основі широкого джерельного матеріялу відтворено та проаналізовано основні віхи історії Українського Вільного Університету протягом тривалого повоєнного періоду від 1945 до 1991 рр. Основний наголос зроблено на змінах, які відбувалися в роботі УВУ, базових принципах організації  його діяльности, чинниках, завдяки яким вдавалося успішно виконувати поставлені перед університетом завдання. Показано, що керівництво й викладачі університету гнучко реаґували на обставини та вимоги часу, прагнули, з одного боку, зберегти й розвинути наукову традицію університету, а з другого, йти в ногу з часом, завдяки чому УВУ посів місце інтелектуального центру цілої транснаціональної громади закордонного українства.

Ключові слова: Український Вільний Університет (УВУ), Дім української науки, Товариство сприяння українській науці, Університет Людвіга-Максиміліяна в Мюнхені, Баварія, Мюнхен.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.