Яка потреба, яка метафізика?

Gianni VATTIMO


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2019.26.1109

Анотація


У  цій  статті  італійський  філософ  і  політик  Джанні  Ваттімо
(нар.  1936)  проблематизує  поняття  «кінця  метафізики»,
який було проголошено у ХХ столітті. На думку Ваттімо, на
початку ХХI століття метафізика повертається. Це свідчить про існу-
вання певної людської потреби. Спираючись на класичні для цієї про-
блематики наративи, – проголошення смерти Бога Фрідріхом Ніцше
та критику метафізики Мартіном Гайдеґґером – Ваттімо висуває дві
альтернативи: «метафізику уповноважених» та «метафізику знедоле-
них». Хоча перша й дискредитувала себе, друга – ні. Вона може бути
тією  метафізикою,  яка  відповідає  глибинній  людській  потребі  і  не
пропонує тоталітарних програм контролю, пригнічення, переконання
в існуванні лише однієї істини для всіх.
Ключові слова: метафізика, Фрідріх Ніцше, цінності, смерть Бога, Евро-
па, европейська філософія, ХХ століття, Мартін Гайдеґґер, нігілізм, свобода,
істина

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.