Діялогічне спілкування та його роль у досягненні  
суспільного примирення й порозуміння

Viktor MALAKHOV


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2019.26.1104

Анотація


У  статті  розглянуто  можливості  та  перспективи  застосування  ді-
ялогічного  підходу  до  осмислення  і  розв’язання  конфліктних
ситуацій  у  сучасному  українському  суспільстві,  пошуку  шляхів
примирення  й  порозуміння.  Показано,  що  внутрішні  механізми  та  ев-
ристичний  потенціял  діялогічного  спілкування  є  адекватними  рівневі
складности проблем, що постають перед суспільством сьогодні і, отже,
здатні  сприяти  їхньому  конструктивному  вирішенню.  Позначено  деякі
умови й особливості запровадження діялогічних засад у наболілих ца-
ринах політичного, культурного, релігійного життя, а також у стосунках
між людськими поколіннями. Проаналізовано ціннісний зміст поняття
миру та обґрунтовано його актуальність у контексті розвитку діялогічної
культури й позитивного спрямування сучасного людського життя.
Ключові слова: діялог, спілкування, дискусія, порозуміння, Інший, куль-
тура, культурна реальність, цінності, міжгенераційний діялог, мир

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.