Сучасність і мир.  Уроки прикладного просвітництва Канта

Mykhailo MINAKOV


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2019.26.1103

Анотація


У  статті розглянуто основні уроки кантівського філософського про-
єкту вічного миру в контексті становлення Модерну з його полі-
тичними системами і міжнародним ладом. Автор аналізує історію
філософських і політико-правових позицій у розвитку ідеї вічного миру,
а також історико-політичний контекст Кантового проєкту. У третій ча-
стині статті подано аналіз пропозицій Канта щодо інстуціонального об-
лаштування вічного миру, розвитку конституційних республік і світової
федерації народів. Автор висновує, що в ситуації «другого Модерну» дос-
від ранньомодерних філoсофських пошуків спонукає сучасних філософів
до активного діялогу з державними діячами, а також до лідерства в інсти-
туціональній  розбудові  передумов  громадського  миру  і  попередження
воєн у східно-европейському реґіоні.
Ключові слова: Просвітництво, мир, модерн, другий модерн, модерність,
Кант, прогрес, сучасність, знесучаснення, демодернізація, Україна, постра-
дянські суспільства

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.