(Не)можливість віддержавлення філософії

Oleh PEREPELYTSIA, Mykhailo SHYLMAN


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2019.26.1100

Анотація


У  статті визначено специфіку й загальні тенденції сучасної ситуації
щодо співвідношення держави й філософії, зокрема, в українсько-
му контексті «відділення» філософії від держави. В умовах підпо-
рядкування університетів ринковій системі, поступового звуження базо-
вої гуманітарної освіти, згортання комплексу філософських дисциплін,
певної транзитивности української академічної філософії, за відсутности
чіткої державної політики підтримки філософії, зроблено спробу знайти
саме  філософські  шляхи  розв’язання  ситуації.  Актуалізовано  необхід-
ність знайти можливу концептуальну платформу, з якої філософія може
промовляти, продукувати концепти. Представлено ймовірні посттеоло-
гічні, постісторичні, постантропологічні перспективи філософських ме-
седжів, що мають розв’язати вузлові проблеми сучасної моделі ситуації
як техно-секс-культур-управління. Заявлено можливість подолати звич-
ну опозицію історичної і систематичної філософських тактик, дезавую-
вати застарілу опозицію «народ-влада» традиційних філософських полі-
тичних стратегій, знехтувати опозиційністю національної та інтернаціо-
нальної філософських тем. Визначено можливі завдання, які необхідно
формулювати, підсумовуючи наявний історичний досвід філософії, поза
його повторенням, у просторах онтології і епістемології, переосмислення
яких дасть змогу обернути стрижневу проблему суб’єкта / об’єкта.
Ключові слова: філософія, держава, технонаука, істина, ринок

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.