Історія філософії та проблема внутрішньої тяглости національної філософії

Serhii YOSYPENKO


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2019.26.1098

Анотація


П роблема  внутрішньої  тяглости  національної  філософії  є  одним
із  найпопулярніших  топосів  розмірковувань  про  ідентичність
та  ориґінальність  національних  філософій  у  Центрально-Схід-
ній Европі. Стаття присвячена ролі, яку історія філософії як навчальна
дисципліна та галузь наукового дослідження може відігравати у станов-
ленні та забезпеченні внутрішньої тяглости національних філософських
традицій. Зокрема в дискусії, яка відбулася на початку ХХ ст. між поль-
ськими філософами Генриком Струве (1840–1912) та Казімєжем Твардов-
ським (1866–1938), чинниками забезпечення внутрішньої тяглости були
названі свідома національна рецепція світової філософії та пріоритетне
звернення  до  власних  попередників  у  національній  філософії.  Стаття
пропонує  аналіз  сучасного  сприйняття  українськими  філософами  цієї
дискусії і запропонованих у ній принципів, а також аналіз продуктив-
ности цих чинників та рівня їх розуміння й використання українськими
філософами. Констатуючи, що історія української філософії як навчаль-
на дисципліна і галузь наукового дослідження перетворилася в сучасній
Україні на своєрідну історичну свідомість української філософії і, спира-
ючись на творчість Вілена Горського (1931–2007), Автор статті аналізує,
за яких умов ця дисципліна може перетворитись на один із чинників ста-
новлення української національної традиції.
Ключові слова: українська філософія, польська філософія, тяглість націо-
нальної філософської традиції, історія національної філософії

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.