Еліти та мережі: нові підходи до дослідження єврейської економічної історії

Vladyslava MOSKALETS


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2018.25.1081

Анотація


О станнім часом дослідники єврейської соціяльної історії звернули
увагу на економічні питання – і з’явилася низка цікавих збірок
та монографій, типовою особливістю яких є звернення до питань
перетину  релігійности,  культури,  економіки  й  політики.  В  рецензійній
статті  авторка  розглядає  три  нещодавні  праці,  які  стосуються  еконо-
мічної  історії  євреїв  –  David  Schick,  “Vertrauen,  Religion,  Ethnizität:  Die
Wirtschaftsnetzwerke jüdischer Unternehmer im späten Zarenreich” (2017),
Michael R. Cohen, “Cotton Capitalists: American Jewish Entrepreneurship in
the Reconstruction Era” (2017) та Cornelia Aust, “The Jewish Economic Elite:
Making Modern Europe” (2018).
Усі три книжки фокусуються на взаємозв’язку двох чинників – етнічно-
сти й солідарности єврейських бізнесменів у ранньомодерний та модер-
ний період. Методологічно автори вибирають схожий підхід і дивляться
на діяльність підприємців чи купців через діяльність мереж. Кожен автор
досліджує конкретні випадки – на Півдні Америки, у Східній та Захід-
ній Европі, щоб побачити, як контекст формує поведінку євреїв.  Автори
показують, яку роль єврейська  етнічна належність та юдаїзм відігра-
вали  в  формуванні  відносин  довіри,  обмежували  та  визначали  нові
економічні простори і підважували погляди про етнічну солідарність
як  соціяльну  норму.  Окрім  того,  праці  важливі  в  ширшому  контексті
економічної історії. З модернізацією, а зокрема правною емансипацією та
індустріяльною революцією, євреї входять у простір, який дає їм зовсім інші можливості економічної діяльности та взаємодії з етнічними група-
ми. Розглянуті дослідження пояснюють,  як можуть взаємодіяти етніч-
ність, культура й економіка.
Ключові слова: євреї, мережі, Східна Европа, еліти, спорідненість

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.