Радянське виробництво зброї та розширення впливу регіональних еліт Українивпродовж поч. 1950-х – поч. 1980-х років

Orysia Maria KULICK


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2018.25.1075

Анотація


У  цій  статті  розглянуто  українські  реґіональні  кланові  структури
радянського періоду, відзначено, що вони зберігаються у формі іс-
торично сформованих соціяльних структур, які впливають на по-
точні події. Досліджено зміни у середовищі 1950-х та 1960-х років, коли
Україна стала брати участь у найбільш пріоритетному на той час військо-
во-промисловому виробництві. Величезна мережа підприємств, конструк-
торських бюро, науково-дослідних інститутів та військових виробничих
потужностей – це більше, ніж наслідування радянської спадщини. Вони
забезпечують план важливих перетворень у політичній економіці Радян-
ської України, під час яких реґіональні керівні структури було змінено зав-
дяки  перебудові  мереж  персональних  зв’язків  постсталінського  періоду
та все більшого значення таких галузей, як ракетобудування та наука, що
фактично відображало, як Українська республіка працювала загалом.
Ключові  слова:  ремілітаризація,  реґіоналізм,  радянська  промисловість,
інфраструктура, українсько-російські відносини

Повний текст:

PDF (English)

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.