«Кооператори, бізнесмени, рекетири…»: нові економічні еліти в радянських сатиричних виданнях періоду перебудови

Kateryna YEREMIEIEVA


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2018.25.1072

Анотація


С таття  присвячена  óбразам  нових  економічних  еліт  на  сторінках
найпопулярніших  радянських  сатиричних  видань  «Крокодил»
та «Перець». Проведено контент-аналіз текстів та зображень цих
радянських сатиричних видань. Поставлено питання, кого сатирики ба-
чили в ролі економічної еліти. З’ясовано, що відображення кооператорів
та приватників у цих двох часописах було доволі відмінне. Конкуренція
між  номенклатурою  та  кооператорами  представлена  в  «Крокодилі»  як
боротьба старої та нової економічних еліт. У той самий час у часописі
«Перець» кооператорів і приватників зображали з неґативними конно-
таціями:  як  поборників  номенклатури,  спекулянтів  і  колишніх  карних
злочинців. Зроблені припущення щодо причин цієї відмінности. Проа-
налізовано контексти використання понять «кооператор», «бізнесмен»,
«рекетир» тощо. Окрему увагу приділено тому, як у суспільній свідомості
радянських громадян почали сприймати передусім як споживачів, а соціялізм – як основу для задоволення їхнього попиту.
Ключові слова: радянська сатира, кооператори, економічна еліта, «Крокодил», «Перець»

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.