Економічна історія у Східній Европі

Tymofii BRIK, Vladyslava MOSKALETS, Оleksiy SHLYAKHOV, Constantin ARDELEANU, Martin KRAGH, Mikołaj MALINOWSKI, Steven NAFZIGER


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2018.25.1071

Анотація


У  Форумі  запрошені  експерти  з  університетів  Румунії,  США,
України і Швеції відповідають на питання про тенденції та найближчі пер-
спективи  економічної  історії  у  Східній  Европі.  Вони  наводять  приклади
інтердисциплінарних  проєктів;  пояснюють  причини  відносної  слабкости
академічної спільноти економічних істориків Східної Европи; розміркову-
ють про застосовність економічних теорій і концепцій, які можна було би
використати як теоретичні рамки для пояснення економічних та бізнесових
процесів Східної Европи в історичній перспективі.
Автори  переважно  погоджуються  з  винесеною  на  обговорення  тезою
про відносно слабкий інституційний розвиток економічної історії у Схід-
ній Европі та особливо в Україні. Між тим вони розглядають це як добру
нагоду: обмежена вивченість багатьох сюжетів стимулює нові дослідницькі
ініціятиви. Автори відзначають необхідність вивчати теоретичні основи та
методологію інших дисциплін, розвивати навички аналізу даних. Традицій-
на робота з архівними джерелами, пояснення контексту та мікроісторичний
аналіз залишаються не менш важливими компонентами дослідження, ніж
пояснення глобальних економічних трендів за допомогою економічних тео-
рій та аналізу даних.
Ключові слова: економічна історія, бізнесова історія, теорія модернізації,
Східна Европа, історія капіталізму

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.