Нові книги (№ 4, 2012)

Ігор ГУНЧИК

Анотація


Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів. Підручник. – К.: ВПК «Еспрес-Поліграф», 2012. – 336 с. (С. 58). Голосіння / Упоряд. І. Коваль-Фучило. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2012. – 792 с. (С. 77). Вовчак А., Довгалюк І. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу. Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціалізації «фольклористика». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 60 с. (С. 77). Макарчук С. А. Історико-етнографічні райони України: навч. посібн. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 352 с. (С. 77). Мусіхіна Л. Магія українців устами очевидця. – К.: ТОВ «Гамазин», 2012. – 400 с. (С. 96). Трьомсин Богатир: Українські народні казки Нижньої Наддніпрянщини / Упорядк., вст. ст., адапт. текстів, прим. Н. Є. Василенко, Л. В. Іваннікової. – Дніпропетровськ: Січ, 2011. – 359 с. (С. 96). Турецькі героїчні епоси. Дастани: збірник / Перек. з турец. Ф. І. Арнаут, М. Г. Василенко, К. С. Шпорт; за ред. Л. Копаниці. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – 167 с. (С. 108). Nowe konteksty badań folklorystycznych / Redakcja naukowa Janina Hajduk-Nijakowska, Teresa Smolińska. – Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2011. – 218 c. (С. 108).DOI: http://dx.doi.org/10.30970/myf.2012.4%20(12).810

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.