Автореферати (№ 4, 2012)

Ігор ГУНЧИК

Анотація


СОКІЛ Г. П. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історія, напрями, контекст. – Автореф. … доктора філол. наук. – Київ, 2012. ХАЛЮК Л. М. Усні народні оповідання українців-переселенців Лемківщини, Холмщини та Підляшшя: жанрово-тематична специфіка, художні особливості. – Київ, 2011. ГУРА Н. П. Інтерпретація міфу про Іфігенію в європейській літературі. – Дніпропетровськ, 2012. ФУРИСТ Н. П. Лінгвокультурні особливості інтимізації в англійських та українських фольклорних текстах (на матеріалі казок про тварин). – Автореф. … канд. філол. наук. – Київ, 2011. ПУЛАРІЯ Т. В. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини). – Автореф. … кандидата культурології. – Сімферополь, 2011. БАРТАЩУК О. Ю. Процеси трансформації календарної звичаєвості українців Східного Поділля (20-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.). – Київ, 2011.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/myf.2012.4%20(12).809

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.