Фольклорний міфологізм прози Олександра Денисенка

Алла СОКОЛОВА

Анотація


Статтю присвячено вивченню міфологічного простору книги сучасного українського письменника і сценариста Олександра Денисенка “Душа ріки”. Основну увагу зосереджено на аналізі концептуальної основи міфопоетичного світу як цілісної художньої системи. На думку дослідниці, майстерно вплітаючи у свій текст сюжети й образи слов’янських язичницьких вірувань, О. Денисенко стає деміургом власної міфології, творцем чарівної казки, де тісно переплітається буденне та сакральне. Письменник поєднує минуле і сучасне українського села, апелюючи до етнорелігійних кодів, а отже, витворює власну концепцію міфу як способу сучасного мислення. Ключові слова: міф, архетип, традиція, фольклор, звичай.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/myf.2012.4%20(12).802

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.