ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ ОРГАНІВ ВЧК–
ВУЧК–ГПУ–НКВД НА СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
(1920–1930-ті рр.)

Ludmyla BABENKO

Анотація


Проаналізовано політичні передумови формування радянських органів державної безпеки
як інструмента ліквідації політичного плюралізму та інакомислення. Акцентується увага на
політичних рішеннях більшовицької партії, які регулювали напрями, форми, методи діяльности
органів державної безпеки. Наголошено на конкретних мотивах і причинах, що лежали в основі
створення механізмів прямого партійного керівництва роботою спецслужб, визначення її
пріоритетів. Через розкриття внутрішньої структури органів держбезпеки, персоналії їхньої
керівної ланки, факти практичного втілення більшовицької моделі влади показано наростання
суспільного антагонізму в Україні в період становлення радянської влади.
Ключові слова: радянські органи державної безпеки, політичний плюралізм, більшовицька
партія, партійне керівництво, радянська влада.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2016.17.786

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.