НОТАТКИ БАЛЬТАЗАРА АКÉ ПРО ГУЦУЛЬСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ЯК МАТЕРІЯЛ ДЛЯ РОЗДУМІВ НАД ЕТИМОЛОГІЄЮ СЛОВА “КОРОВАЙ”

Roman Tarnavskyi

Анотація


У  статті проаналізовано  етнографічні записи  відомого вченого-енциклопедиста  другої
половини XVIII – початку ХІХ ст. Бальтазара Акé, присвячені весільній обрядовості гуцулів. На
основі  співставлення  наявної  в них  інформації з  відомостями з  інших джерел  (польових
етнографічних,  лінґвістичних та  ін.), автор  висловлює припущення  про походження  слова
“коровай” від терміна “корогва” у значенні весільного деревця. Саме воно первісно було головним
весільним атрибутом, з розвитком хліборобства уступивши своє місце хлібові-короваю.
Ключові  слова:  весілля, коровай,  весільне  деревце,  гуцули, Бальтазар  Акé,  Львівський
університет.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2014.15.54

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.