ПРАВОВІ І МАЙНОВІ ВЗАЄМИНИ ДРІБНОШЛЯХЕТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИКАРПАТТЯ ХVIII ст.
(НА ПРИКЛАДІ РОДУ БЕРЕЗОВСЬКИХ)

Volodymyr KITSELIUK

Анотація


Розглядаються способи і суть соціальних взаємодій дрібної шляхти на Прикарпатті у XVIII ст.
На основі наявних джерел виокремлюються типи таких взаємодій, окреслюється коло дотичних
осіб,  обумовлюється проблематика,  пов’язана зі  специфікою самих  джерел. Дрібна  шляхта
Прикарпаття у XVIII ст. постає як доволі соціально активна група, що залишила в актах Галицького
ґродського суду великий пласт фактографічного матеріалу для  дослідників.
Ключові слова: шляхта Прикарпаття, Березовські, генеалогія.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2014.15.46

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.