ПОЛІТИКА ВЛАДИ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ ЩОДО ГОСПОДАРСЬКИХ ІНІЦІЯТИВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПІВДЕННО-СХІДНИХ ВОЄВОДСТВ

Roman MASYK

Анотація


У південно-східних воєводствах міжвоєнної Польщі (Східній Галичині) переважали українці. Поляків тут вирізняло не їх число, а політичні й суспільні впливи. Українське населення переважало у селах Східної Галичини. Для більшости селян-українців, яким бракувало землі, найважливішою була справа земельної реформи. Влада її вирішувала на користь поляків, що спричинило до багатьох конфліктів між двома народами. У південно-східних воєводствах польська кооперація поступалася українській. В той час для українців кооперація була чи не єдиною можливістю реалізувати свої господарські ініціятиви. Євреї у Східній Галичині здебільшого займалися торгівлею й ремеслом. Вони переважно мешкали в містах і містечках. Польське право обмежувало їх господарські можливості (наприклад законодавство про час праці в промисловості і торгівлі). Вірмени і німці, що мешкали в Східній Галичині, перебували під впливом польських господарських організацій. Вірмени втратили свою господарську ідентичність, натомість німці організували чимало своїх кооперативів, які відрізнялися від інших організацій такого типу.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2021.22.3701

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.