ВІЙТИ ВОЛИНСЬКОГО МІСТЕЧКА СОКІЛ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI ‒ ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII ст.

Andrii ZAIATS

Анотація


Прослідковано витоки міського статусу Сокола та шлях потрапляння його до володінь князів Сокольських. Проаналізовано два привілеї, видані Соколу в 1559 та 1605 роках його власниками, князями Сокольськими, та великокнязівський привілей, виданий дещо пізніше (1564) і який вважали раніше початком міської історії Сокола. Надання маґдебурзького права місту сприяло появі інституту війтівства. Війт та його уряд значною мірою були ключовими в системі міського самоврядування, тому так важливо встановити особи війтів, що відігравали помітну роль у життєдіяльності міста. У більшості випадків війтівство отримували через заставу. Вдалося встановити вісім війтів та час їх урядування. Серед них домінували шляхтичі і лише один війт був міщанином. Беручи до уваги імена та прізвища, можна припустити, що більшість війтів були поляками. Встановлено, що здебільшого війти особисто провадили міське судочинство, зрідка перекладаючи цю функцію на лентвійтів. Наявний джерельний матеріял дозволив частково висвітлити фінансово-підприємницьку діяльність окремих війтів.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2021.22.3680

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.