ЛІС У НАРОДНИХ ДЕМОНОЛОГІЧНИХ УЯВЛЕННЯХ УКРАЇНЦІВ

Roman SILETSKIY

Анотація


Народна демонологія є важливою складовою традиційного світогляду українського  народу. Демонологічні вірування зберігають цінну інформацію про культурні реалії віддалених  від сьогодення історичних епох. Різні демонологічні явища, персонажі та їх локуси є важливим матеріялом для реконструкції давного побуту українців та їх предків – ранньослов’янських племен І-го тисячоліття н.е. Об’єктом цієї студії є ліс як один з традиційних локусів низки демонологічних персонажів та явищ, а предметом – давні поховальні звичаї, обряди, вірування про різні категорії безпірних небіжчиків та їх вплив на формування образу лісу в народному світогляді українського народу. Українські дослідники обминали своєю увагою саме цей аспект демонологічних вірувань, обмежуючись щонайбільше розглядом повір’їв про дерева. Основу джерельної бази публікації становлять нові польові етнографічні матеріяли, виявлені в останні десятиліття в ході етнографічних експедицій на Полісся, Волинь, в Карпати і на Покуття, а також опубліковані (в різний час і в різних наукових виданнях) відомості про предмет нашого зацікавлення. Пропонована публікація є своєрідним вступом до студій на ширшу тему, яка віддавна привертає увагу етнологів, фольклористів, археологів – етнічної дендрології.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2022.22-23.3644

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.