ОСИП МАКОВЕЙ: громадський діяч, публіцист, пропаґатор української культури  кінця ХІХ – поч. ХХ ст.

Mykhaylo HNATIUK

Анотація


Стаття присвячена аналізові громадсько-політичної, публіцистичної та літературно-критичної діяльности Осипа Маковея. Досліджується спадщина одного з організаторів культурного та літературного життя в Галичині, Буковині та на Наддніпрянщині, його взаємини із сучасниками – Іваном Франком, Лесею Українкою, Ольгою Кобилянською. Автор статті аналізує працю О. Маковея як редактора журналу “Літературно-Науковий Вістник”, газети “Буковина”, а також монографічні дослідження, присвячені Юрієві Федьковичу та Пантелеймонові Кулішеві. Актуальність опрацьованої теми обумовлена увагою сучасного читача до громадсько-політичного та культурного життя Галичини, Буковини та Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Застосовані методи дослідження: біографічний, історіографічний, текстологічний, метод узагальнення.

Висновки: Осип Маковей – один з чільних представників громадсько-політичного та культурного життя Галичини, Буковини та Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Своїми публіцистичними та літературно-критичними статтями про класиків української літератури він сприяв европеїзації української літератури, утвердженню демократичних принципів у громадсько-політичному та культурному житті українців того часу.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2022.22-23.3606

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.