СЛОВ’ЯНИ БАЛТІЙСЬКОГО ПОМОР’Я У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ РАННЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Olga SHCHODRA

Анотація


Історія слов’ян є невід’ємною частиною Середньовіччя. Після занепаду античности слов’яни
разом з іншими европейськими народами стали активними конструкторами нової епохи в історії
континенту. Вони заселили половину його території, стали піонерами в заснуванні
ранньосередньовічних міст, прокладанні нових суходільних і морських торговельних шляхів, що
зв’язували не лише різні реґіони Європи, а й стали магістралями трансконтинентальної торгівлі
з арабським Сходом. Показовою в цьому плані є історія слов’ян Балтійського Помор’я. Її
археологічні дослідження, що активізувалися в останні десятиріччя ХХ ст., разом зі студіями над
писемними джерелами руйнують усталену уяву про слов’ян, як винятково осілі хліборобські
племена, які пізніше за інших, зокрема германців, почали засновувати міста і держави, та
долучилися до міжнародної торгівлі. Вони по новому висвітлюють роль поморських слов’ян в
економічній історії балтійського реґіону і Центрально-Східної Європи, характер слов’янсько-
скандинавських зв’язків, а також урбанізаційні та державотворчі процеси в південнобалтійських
слов’ян.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/fhi.2020.21.3106

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.