“MEGALOS MASTORAS I NJEGOVO DELO” PEKIĆEVA PRIČA O ZARAZI I REMEK-DELU

Jovana M. KOPANJA

Анотація


     Priča kojom Pekić otvara zbirku Novi Jerusalim – “Megalos Mastoras i njegovo delo” analiziraće se u kontekstu božanskog (demijurškog) obeležja umetničkog dela i predstave o Umetniku kao Bogu. Nasuprot priče o stvaranju stoji priča o Haosu kroz predstavu zaraze – kuge, simbola uništenja. Stoga, posebna pažnja biće posvećena temi zaraze, koja je u ovom trenutku, kada je svet obuzet pandemijom koronavirusa, a smrt postaje depersonalizovana kolektivna stvar, nažalost, aktuelizovana. Pored mitološke pozadine, antiutopijske, odnosno “distopijske” predstave, na primeru ove priče pokazaće se kako Pekić čovekov pad posmatra kao neminovnost, kao zadatost. Posebno mesto u priči zauzima priča kojom se zapravo dovodi u pitanje istinitost Kir Dumetriusove biografije koju pisac beleži. Priča se sa druge strane dovodi u vezu sa palimpsestom gde jedna priča nastaje na osnovama druge priče, odnosno jedan tekst upućuje na drugi tekst. Poigravajući se sa faktografijom, Pekić nam govori da nije bitna stvarnost, nego je važna IDEJA koja je tu stvarnost kreirala. Imajući u vidu priču o priči, stiče se utisak da Pekićeva priča “Megalos Mastoras i njegovo delo” pripada redu onih priča koje su “večne, nepromenljive i određuju živote ljudi”. Pekić nam poput proroka iznova, na maestralan način, potvrđujući svoje vizionarstvo, daje priču koja ima “silu sudbine”, a možda nas time vraća i na početke umetnosti – “dok je ova nešto značila”.

     Ključne reči: Pekić, Megalos Mastoras i njegovo delo, Umetnik, Bog, Priča, mimesis, ideja.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ahmetagić, J., 2019. Paranoid confession and the will for the truth in New Jerusalem by Borislav Pekić. Baština, 47. Priština-Leposavić: Institute for Serbian Culture, pp. 3–17. (In Serbian)

Branković, S. 1977. Asceticism as a way of life and action.U: Ivanović, R. (ur.), Hommage to Danilo Kish: collection of papers III. Podgorica: Kulturno-prosvjetna zajednica; Budva: High school “Danilo Kiš”.(In Serbian)

Damjanov, S., 2009. Utopian-anti-utopian reader Borislav Pekić. U: Tešić, G., Pijanović, P., Jerkov, A. (ur.), The poetics of Borislav Pekić: an interweaving of genres. Beograd: Službeni glasnik, pp.479–484. (In Serbian)

Delić, J., 2002. (Auto)poetic layer in "New Jerusalem" by Borislav Pekić. U: Palavestra, P. (ur.), Monument to Borislav Pekić, on the occasion of the seventieth anniversary of his birth. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, pp.39–62. (In Serbian)

Pantić, M., 1997. The tragic paradoxes of Borislav Pekić or the ironic effects of storytelling in the book New Jerusalem. Podgorica: Cultural and educational community of Podgorica, pp.71–81. (In Serbian)

Pantić, M., 2002. Civil novel by Borislav Pekić. U: Palavestra, P. (ur.), Monument to Borislav Pekić, on the occasion of the seventieth anniversary of his birth. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts, pp.91–98. (In Serbian)

Pekić, B., 1984. The destruction of reality – the myth of man, Selected works of Borislav Pekić. Belgrade: Partizanska knjiga. (In Serbian)

Pekić, B., 2001. New Jerusalem. Novi Sad: Solaris. (In Serbian)

Popović, T., 2007. Dictionary of literary terms. Belgrade: Logos Art. (In Serbian)

Radonjić, G., 2003. A wreath of stories. Belgrade: Prosveta. (In Serbian)

Radulović, M., 2002. Aesthetic and autopoetic reflections of Borislav Pekić. U: Palavestra, P. (ur.), Monument to Borislav Pekić, on the occasion of the seventieth anniversary of his birth. Belgrade: Serbian Academy of Sciences and Arts. pp.1–38. (In Serbian)

Tatarenko, A., 2005. Genre mosaic of New Jerusalem by B. Pekić. U: Karanović, Z., Radulović, S. (ur.), Žanrovi srpske književnosti. Novi Sad: Filozofski fakulet: Orfeus. pp.351–365. (In Serbian)

Tatarenko, A., 2008. In the vicious triangle Crnjanski, Kiš, Pekić: essays and studies. Zaječar: Matična biblioteka Svetozar Marković. (In Serbian)

Tatarenko, A., 2009. Gothic games with a pipe: Pekić's literary dialogue with Kiš. U: Tešić, G., Pijanović, P., Jerkov, A. (ur.), The poetics of Borislav Pekić: an interweaving of genres. Belgrade: Institute for Literature and Art: Službeni glasnik, pp.197–210. (In Serbian)

Teodorović, J., 2015. Utopian, Mythological and Historical Discourse of Borislav Pekić and Julian Barnes. PhD dissertation. Kragujevac: Faculty of Philology and Arts. (In Serbian)

Vladušić, S., 2008. Artistic ethics and politics of duration in Pekić's story Megalos Mastoras and his work.U: Bošković, D. (ur.), Collection of works Literature, society, politics, book 2. Kragujevac: Grafostil, pp.57–66. (In Serbian)
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2021.70.3748

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.