ІЛАРІОН СВЄНЦІЦЬКИЙ – КОМЕНТАТОР ДАВНІХ УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТОК

Olga KROVYTS’KA

Анотація


     У дослідженні присвячено увагу опрацюванню рукописної спадщини, зібраної А.Петрушевичем. І.Свєнціцький розрізняє типи опису пам’яток, опис збірки та повний науковий опис.
     Враховуючи тематико-мовні особливості аналізованих пам’яток, І.Свєнціцький розрізняє дві великі групи: рукописи старослов’янського світського і церковного письменства, русько-польські збірники XVІІ ст., рукописи суто церков-ного характеру. Коментарі І.Свєнціцького відображають особливості того чи іншого рукопису. На основі аналізу “Опису рукописів Народного дому з колєкції Ант.Петрушевича” можна виділити такі різновиди лінгвістичного коментування: лексикологічне, етимологічне, морфологічне, стилістичне, лексикографічне і орфографічне.
     Опрацювання І.Свєнціцьким рукописної спадщини з колекції А.Петрушевича засвідчує багаторічну діяльність ученого, а текстологічні матеріали можуть бути використані при укладенні сучасних праць довідково-інформативного характеру.

     Ключові слова: “Українсько-руський архів”, пам’ятки, рукописи, лінгвістичне коментування, фонетико-графічні особливості.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2004.54.2522

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.