ХАРАКТЕР ЗАПОЗИЧЕНЬ ІЗ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНСЬКУ XVI–першої половини XVII ст.

Larysa HONTARUK

Анотація


     У статті на матеріалі дев’яти зошитів “Словника української мови XVI–першої половини XVII ст.”, а також індивідуальних спостережень за мовою творів XVI–першої половини XVII ст. зроблена спроба розкрити характер запозичень з польської мови в українську того періоду. З цією метою розглядаються лексико-тематичні групи, деякі понятійні поля, семантичні процеси у значеннєвій структурі полонізмів, синонімічні ряди, антонімічні пари, семантико-синтаксичні конструкції, наводяться окремі статистичні дані. Полонізми порівнюються з українською та церковнослов’янською лексикою. При аналізі до уваги беруться інтралінгвістичні та екстралінгвістичні чинники.

     Ключові слова: запозичення, полонізм, церковнослов’янізм, українська лексика, семантика, синтаксичні конструкції.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2004.54.2510

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.