ЯКІВ ГОЛОВАЦЬКИЙ ЯК СЛАВІСТ

Iraida GALENKO

Анотація


     У статті на основі аналізу науково-педагогічної і публіцистичної спадщини Я.Головацького здійснена спроба вивчення характеру його славістичної діяль­ності. З’ясовано, що ця діяльність спиралася на ідеї етнічної спорідненості та куль­турного єднання слов’ян і відзначалася багатоаспектністю. Зокрема, вона була спря­мована на висвітлення духовної єдності слов’ян, на укріплення міжслов’янських культурних зв’язків, дослідження слов’янської міфології, давніх слов’янських топонімічних назв, кириличних рукописів; вона торкалася проблем виникнення письма у слов’ян, поширення кириличної писемності та книгодрукування, удосконалення слов’янського бібліографування; міжслов’янського перекладу, висвітлення громадського і культурного життя слов’янських народів, позначилася на формуванні підвалин слов’янознавства у Львівському університеті та на інших ділянках культури слов’янських народів.

     Ключові слова: Я.Головацький, культурне єднання слов’янських народів, на­ціональне відродження, славістична діяльність, славістика.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2007.56.2432

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.