“ПІДПІЛЬНА РОСІЯ” СЕРГІЯ СТЕПНЯКА-КРАВЧИНСЬКОГО ТА“НІГІЛІСТИ” ВАЦЛАВА ГОНСЬОРОВСЬКОГО: ЗБІЖНОСТІ, АНТИНОМІЇ, НАРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

Oleksandr YANISHEVSKYY

Анотація


     У статті доводиться, що “Підпільна Росія” С.М.Степняка-Кравчин­ського та повість Вацлава Гонсьоровського “Нігілісти” написані у дуже подібних на­ра­цій­них стратегіях, майже однаковій психологічній манері, але в антино­міч­них дис­кур­сах. Як висновок – зазначені твори за жанровими ознаками є явищем пронігіліс­тичної та антинігілістичної публіцистики в літературі Росій­ської імперії.

     Ключові слова: антиномії, дискурс, дихотомія, емансипація, імплікація, нара­тивні стратегії, психологізм, рефлексії. 


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2008.0.2404

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.