ЦЕРКОВНОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ АПОСТОЛ СІЛЕЗЬКИЙ ТА ЛЬВІВСЬКИЙ АПОСТОЛ ІВАНА ФЕДОРОВА З 1574 РОКУ (аналіз флексійних форм іменника)

Jaroslav KAZHARNOVІCH

Анотація


     Стаття присвячена функціонуванню флексійних форм іменника в Сілезь­ко­му Апостолі порівняно з матеріалом Апостола Федорова (1574), місцями наво­диться також матеріал ранішої копії – сербського Апостола Матиці Сербської в Новому Саді. Метою роботи є порівняння аналізованих текстів у сфері функціо­нування форм називного відмінка, родового відмінка і давального відмінка імен­ників, фіксування подібностей та відмінностей у цій сфері.

     Ключові слова: церковнослов’янська мова, Апостол Сілезький, Апостол Львів­ський, Іван Федоров, іменник, називний відмінок, родовий відмінок, давальний відмінок.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2010.59.2234

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.