“DUSZA Z TYCH PĘT WYRWANA”: ДІАЛЕКТИКА ДУШІ / ТІЛА В ПОЕЗІЇ АНТОНІЯ ЛЯНҐЕ

Yaroslav NAKHLIK

Анотація


     У статті досліджено вживання топосів душа та тіло у поезії представника Молодої Польщі Антонія Лянґе. Завдяки здійсненому аналізу виокремлено ос­новні світоглядні концепти митця-модерніста, з’ясовано семантичне поле топо­су душа/дух у його поетичній творчості. Простежено витоки антропологічного дуалізму у середземноморському культурному середовищі (міфологія орфізму). З’ясовано різницю у вживанні термінів душа, дух у поезії Молодої Польщі. Особливу увагу приділено стосунку душі як сутності ліричного героя до транс­цендентного Абсолюту. Проведено паралелі між творчістю А.Лянґе та філософ­ськими ідеями Г.Гегеля, А.Берґсона, З.Фройда, гебрайською антропологією, піз­нішими здобутками екзистенціалістів.

     Ключові слова: модернізм, душа, дух, тіло, топос, дуалізм, орфізм, Молода Польща.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2010.59.2231

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.