ЦИКЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПОБУДОВИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ (на прикладі антиутопічних романів сербського письменника Борислава Пекича)

Iryna MOTSNA

Анотація


     В статті розглядаються такі поняття, як “цикл”, “циклічність” та “циклічна структура” твору, на прикладі антиутопічних творів сучасного сербського пись­менника Б.Пекича “Сказ” (1983), “1999” (1984) і “Новий Єрусалим” (1989). Під по­няттям “циклу” розуміється не лише група творів, а й структура окремо взя­того тексту. Письменник дотримується ідеї про циклічний історичний розвиток, тому намагається втілити дану циклічність і в структурі твору, що проявляється на різ­них рівнях тексту – від багаторазового використання подібних епіграфів і цитат, образів і мотивів, зокрема звернення до категорії міфологічного часу, до певного розташування назв розділів та організації тексту роману.

     Ключові слова: антиутопія, Б.Пекич, цикл, циклічна структура.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2011.60.2196

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.