ФУНКЦІЇ СТРУКТУР “PAN/PANI + (ІМ’Я) ПРІЗВИЩЕ” В ТЕКСТАХ ПОЛЬСЬКОМОВНОЇ ПРЕСИ В УКРАЇНІ (НА ТЛІ ЗАГАЛЬНОПОЛЬСЬКИХ НОРМ)

Alla KRAVCHUK

Анотація


   У статті розглядаються особливості вживання референційних структур “pan/pani + (ім’я) прізвище” в польськомовній пресі, що виходить в Україні. На основі аналізу специфіки функціонування згаданих структур у досліджуваних джерелах на тлі відповідних конструкцій в інформаційних текстах, у тому числі газетних, загальнопольської (літературної) мови, виявлено насамперед кількісні диспропорції: для писемного мовлення носіїв польської мови в Україні характерний надмір в уживанні в референційних структурах слів pan/pani поряд з антропонімними іменниками. Відмінності між цим явищем у загальнопольському й полонійному мовленні в Україні мають і якісний характер. Якщо в писемних текстах загальнопольської мови референційні структури “pan/pani + (ім’я) прізвище” використовуються переважно з пейоративною метою, то в польськомовній пресі в Україні функції таких мовних одиниць пов’язуються передусім із вираженням “посиленої” ввічливості. З урахуванням протилежного в загальнопольській мові й мові української Полонії оцінного маркування тих самих мовних структур у статті визначено пов’язані з їх уживанням потенційні “зони ризику” в комунікації між носіями етнічної мови в польській державі та носіями польської мови (як мови національної меншини) в Україні.

   Ключові слова: польська мова в Україні, мовленнєвий етикет, “pan/pani + (ім’я) прізвище”, референційна структура.

Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sls.2013.62.2092

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.